Neočekivano visok pad realnih plaća u Njemačkoj

Realne plaće u Njemačkoj su u 2022. pale za 4 posto što je više od očekivanog, priopćio je Savezni ured za statistiku u Wiesbadenu u četvrtak.

“To je najveći pad realnih plaća u roku jedne godine od početka vođenja statistika 2008.”, stoji u priopćenju Saveznog ureda za statistiku.

Još početkom ožujka ekonomisti su polazili od pada realnih plaća za 3,1 posto.

Kao glavni razlog za pad realnih plaća navodi se inflacija tj. porast cijena robe široke potrošnje za 6,9 posto.

“U isto vrijeme nominalne plaće su porasle za 2,6, što je nedovoljno da amortizira porast cijena života. Kupovna moć građana je u padu”, stoji u priopćenju Saveznog ureda za statistiku.

Realne plaće su time u Njemačkoj već treću godinu za redom u padu. Godine 2020. nominalne plaće smanjene su zbog pandemije koronavirusa i s time povezanog skraćenog radnog vremena u mnogim sektorima.

Godine 2021. je zbog porasta cijena energenata na pad realnih plaća utjecala povećana stopa inflacije.

Porast realnih plaća ekonomisti očekuju tek 2024. Na ovaj trend bi mogao utjecati i povećani broj štrajkova početkom 2023., čime se povećava pritisak na poslodavce da porast plaća prilagode inflaciji i gubitku kupovne moći građana.

 

www.vecernji.ba