Marketing

Poboljšajte Vaše poslovanje koristeći naše markentiške usluge. Obratite se Vašim poslovnim partnerima putem valova radija «MANGO» u Livnu!

Vi recite nama, a mi ćemo prenijeti njima, vašim kupcima!
Radio «MANGO»
Telefon 034 200 949
Tel/fax 034 200 948
E mail:info@radiomango.eu
www.radiomango.eu