Na 42 Granična prijelaza 212 kamera očitava registracijske pločice

Granična policija BiH u proteklom je razdoblju postigla znatan napredak u materijalno-tehničkom opremanju svih organizacijskih jedinica, a tome su umnogome doprinijeli razumijevanje i podrška institucija i tijela vlasti u BiH, zemlje donatori i njihovi diplomatski predstavnici te predstavnici međunarodne zajednice.

Zahvaljujući tome posjeduju adekvatnu materijalno-tehničku opremu za graničnu kontrolu i granične provjere usklađenu prema standardima EU. U 2021. završen je važan projekt, a radi se o projektu “Automatsko očitavanje registracijskih pločica, unaprjeđenje i nadogradnja postojeće aplikacije granične provjere i integracija naprednog izvještavanja (BI)” koji je od izuzetnoga značaja za podizanje i unaprjeđenje procesa vršenja graničnih kontrola. Za realizaciju projekta GP-a BiH kroz IPA 2015. donirana su sredstva od EK u iznosu od 745.129 eura. Pripreme za projekt tekle su od 2016. kada je formirana radna skupina zadužena za pripremu natječajne dokumentacije i realizaciju projekta. Sustav automatske kontrole registracijskih pločica omogućuje automatsko prepoznavanje oznaka registracijskih pločica na vozilu, evidentiraju se sva vozila koja prelaze državnu granicu, a putem ovog sustava može se vršiti i provjera registracijskih oznaka u bazama podataka. Kroz projekt je izvršena i softverska nadogradnja postojeće aplikacije graničnih provjera, za sve granične prijelaze urađen je modul za čitače registracijskih pločica, značajno je unaprijeđen sustav izvještavanja kroz aplikaciju te dodan novi sustav naprednog izvještavanja. Projekt je proveden na 42 GP-a na kojima je ugrađeno 212 kamera za čitanje registracija.

 

vecernji.ba