Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske ljekarne Livno

Upravno vijeće Gradske ljekarne raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja gradske ljekarne Livno na period od četiri godine.

Javni natječaj bit će objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada, Gradske ljekarne Livno te lokalnim radio postajama.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Podnositelji prijava po ovom natječaju biti će obaviješteni o izvršenom izboru u roku od trideset dana od dana zaključenja natječaja.

Kompletan tekst natječaja možete preuzeti ovdje.