Krišto: Vijeće ministara BiH usvojilo niz važnih odluka

Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto je izjavila novinarima da je na današnjoj sjednici jednoglasno usvojeno niz vrlo važnih odluka koje se tiču zakonskih projekata, određenih odluka, proiriteta koji se odnose na europski put BiH.

– Napravili smo iskorak i pokazali opredjeljenost za dogovor u rješavanju  svih otvorenih pitanja o kojima nije bilo suglasnosti i u ranijem sazivu Vijeća ministara BiH, uključujući i pitanja koja se odnose na naše europski i euroatlanski put, a i na infrastrukturne projekte – navela je Krišto.

Istaknula je da je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH, dodajući da je to važan pravac u ispunjavanju prioriteta.

Usvojen je i Zakon o vanjskim poslovima BiH koji se, kako je navela, također odnosi na proces napredovanja u europskim integracija do punopravnog članstva i strateškog cilja BiH u idućem razdoblju.

– Konsenzusom su podržana i dva streteška projekta, a ona se odnosne na diverzifikacije sa Hrvatskom i Srbijom, gdje se želi osigurati više izvora opskrbe prirodnim plinom za BiH u korist svih stanovnika BiH, a i u korist gospodarstva – kazala je Krišto.

Riječ je o južnoj interkonekciji BiH i Republike Hrvatske, gdje su dali potporu i pozvali Parlament Federacije BiH da što žurnije donese zakon kako bi se krenulo u implementaciju ovog projekta.

– Donijeli smo, također, potporu novoj istočnoj interkonekciji između BiH i Srbije. Tu imamo osnove i za zaključivanje sporazuma, tako da smo ovom projektu pristupili na takav način da smo krenuli i u osnove za zaključivanje sporazuma i odredili povjerenstvo. Za južnu interkonekciju smo ostavili, u onom trenutku kada se steknu uvjeti, odnosno kada se donese zakon o južnoj interkonekciji na razini entiteta FBiH – kazala je predsjedateljica Vijeća ministara.

Navela je da su donijeli važne točke koje se odnose na resor ministarstva obrane o nabavci helikoptera, zatim o školovanju kadrova u Ministarstvu obrane, odnosno Oružanih snaga BiH.

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković je podvukao važnost razgovora i dogovora, te istaknuo da su uspjeli donijeti nekoliko važnih odluka, jednako važnih za sve građane BiH, one koji žive u FBiH, u RS-u, u Brčko Disatriktu.

Ocijenio je da će od ovakvog koncepta funkcioniranja Vijeća ministara BiH svi imati koristi.

– Danas smo na jednoj, usudit ću se reći, najproduktivnijoj sjednici u povijesti Vijeća ministara BiH donijeli odluke koje su dugi niz godina stajale u ladicama. Tome se trebaju radovati svi građani BiH jednako – naveo je Konaković.

Dodao je da je nakon ovakvih sjednica spreman za sve naredne kompromise i naredne dogovore i naredne projekte i u RS-u i u Federaciji BiH, “jer je to jedini način da ljude u BiH zadržimo i da izbjegnemo populizam i konflikte od kojih političari ugodno i dobro u BiH žive”.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košara je ocijenio da ovo Vijeće ministara ima vrlo visok stupanj korektne političke komunikacije među svojim članovima.

Dodao je da će uvijek biti otvorenih i političkih i nekih drugih pitanja, pitanja o kojima će se kroz jedan postupak, proces, usuglašavati, te pitanja o kojima se definitivno neće nikada usuglasiti, “kao što su NATO integracije ili neka druga pitanja za koja ćemo sigurno ulagati dodatne napore kako bi na adekvatan način proizveli politike od kojih će imati koristi i RS i Federacija BiH, odnosno svi građani BiH”.

– Mislim da nema konflikta u Vijeću ministara BiH, mislim da ima jako puno potreba da se usuglašavamo i komuniciramo. Smatram da se, na temelju službenih stavova institucija RS i Federacije BiH, na ovoj razini traže rješenja. Jedan od takvih primjera je istočna nova interkonekcija, koja je značajna za RS, koja je značajna za sve građane u BiH i od koje će koristi imati sigurno, ne samo građani RS-a, nego građani i FBiH, građevinske operative – kazao je Košarac.

Po njegovim riječima, realizacija takvog projekta će, prije svega, osigurati energetsku stabilnost i sigurnost u ovoj regiji i da “ćemo i dalje nastaviti da proizvoditi električnu energiju za potrebe našeg stanovništva i našeg gospodarstva”.

– Vjerujem da ćemo taj trend i u vanjskotrgovinskom bilansu nastaviti kako bismo mogli da izvozimo električnu energiju i na taj način se mapirali kao trajno energetsko bezbjedno područje u ovom regionu – kazao je Košarac.

Ocijenio je da je i južna interkonekcija također značajna.

Košarac je kazao kako je važno i to što je Vijeće ministara BiH donijelo odluku o zabrani izvoza oblovine iz BiH.

– Mjera koja je dala efekte. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je, u suradnji s entitetskim ministarstvima, dostavilo informaciju o efektima. Zahvaljujem se kolegama koji su podržali da ova odluka i dalje bude na snazi do 31. srpnja. Ova odluka ima podršku poslovne zajednice, kako Federacije BiH tako i RS-a – naveo je Košarac.

 

www.vecernji.ba