Javni poziv na uvid u izmjene i dopune urbanističkog plana “Livno 2000”

Gradsko vijeće Livno je usvojilo nacrt Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Urbanističkog plana “Livno 2000“, br. 01-02-2296/23 od 03.07.2023.god., i nacrt Odluke o provođenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana “Livno 2000, br. 01-02-2297/23 od 03.07.2023.god., i iste upućuje na javni uvid i  javnu raspravu. Javni uvid u Urbanistički plan biti će omogućen svakim radnim danom u vremenu od 8,00 -10,00 sati u uredu br. 20 Gradske uprave, u periodu od 17.07.2023.- 17.09.2023.godine,  a  plan će biti dostupan i u digitalnom obliku na mrežnoj stranici Grada. Javna rasprava održat će se  18. kolovoza 2023. s početkom u 9 sati u zgradi Gradske uprave dvorana br.50.