Vlast potvrdila kompromis, država dobiva sedam reformskih zakona

Održana sjednica Zastupničkog doma Parlamenta BiH potvrdila ubrzani put u procesu usvajanja reformskih obveza, a dokaz su dva nova zakonska rješenja

BiH i kroz institucije zakonodavne vlasti ubrzava ispunjavanje svojih obveza na europskom putu, a da je tako, svjedoči i dinamika rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, čiji je Zastupnički dom danas razmatrao dva iznimno značajna zakonska rješenja – prijedlog Zakona o organizaciji tržišta vina u BiH, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, piše Večernji list BiH.

Oba zakonska rješenja dolaze s oznakom “EI”, kojom se potvrđuje odgovarajuća usklađenost s regulativom EU-a, a time se unaprjeđuje stanje u objema važnim oblastima koje se izravno vežu i uz podizanje gospodarskog te životnog standarda.

Pravna stečevina

Predsjedatelj Doma Marinko Čavara (HDZ BiH) osvrnuo se na sazivanje sjednice, naglasivši kako je to urađeno u skladu s poslovnikom jer je kao hitnost ocijenjen europski put BiH, imajući u vidu da se predloženi zakoni nastoje uskladiti s pravnom stečevinom Europske unije.

Novi tekst Zakona o vinu rezultat je dogovora nakon posljednje sjednice Vijeća ministara BiH na kojoj su istaknute, a prošli tjedan usuglašene određene tehničke primjedbe u vezi sa skraćivanjem roka s 18 na 12 mjeseci za donošenje odgovarajućih pravilnika u toj oblasti te preciznijim definiranjem stupanja na snagu i primjene ovog zakona. Posebno je važno da je ostavljeno dovoljno vremena da se domaćim proizvođačima omogući neometano obavljanje vanjskotrgovinskog prometa na europskom i svjetskom tržištu i nakon studenoga 2024. godine, koji je Europska komisija odredila kao krajnji rok za usklađivanje zakonodavstva u BiH u području vina i vinogradarstva sa standardima EU-a.

S obzirom na značaj koji taj sektor ima u poljoprivredi i ruralnom razvitku, Vijeće ministara BiH usvajanjem Zakona o organizaciji tržišta vina želi osigurati veću konkurentnost i bolji pristup proizvođača iz BiH europskim i svjetskim tržištima, uz bolje uvjete za proizvodnju vina, usklađene s europskim standardima.

Novo zakonsko rješenje o strancima pak u sebe ugrađuje četiri uredbe/smjernice Europske unije donesene od 2016. do 2021. godine u procesu kontinuiranog usklađivanja bh. propisa s pravnom regulativom EU-a, nakon što je BiH još 2015. godine donijela važeći Zakon o strancima koji je tada usklađivan s 12 uredbi/smjernica EU-a u području migracija.

Dopunama zakona želi se olakšati i boravak digitalnih nomada u BiH, a namjera Vijeća ministara BiH je dodatno produljiti njihov boravak u BiH, zbog čega je najavljena mogućnost amandmanskog djelovanja u ovom smjeru. Izmjenama i dopunama zakona usklađivanja bh. propisa s uredbama/smjernicama EU-a, među ostalim, odnose se na područja izdavanja viza, stalni boravak, privremeni boravak stranaca u BiH na temelju spajanja obitelji, obrazovanja, znanstvenih istraživanja, sudjelovanja u programu razmjene ili obrazovnom projektu, obavljanja stručne prakse, volontiranja, zaposlenja visokokvalificiranih radnika te rada na temelju plave karte, kao i na osnovi humanitarnih razloga. Istodobno se izmjenama i dopunama Zakona o strancima dopunjuju i određene odredbe kako bi se olakšala njihova primjena i otklonile nejasnoće u praksi.

Zastupnik Naroda i pravde Nihad Omerović naglasio je da su izmjene Zakona o strancima kvalitetno pripremljene, a u zakon su integrirane i unesene sve potrebne EU norme i standardi. Iduće što slijedi u pogledu usvajanja europske reformske pravne stečevine odnosi se na usuglašavanje još dvaju zakonskih rješenja – nacrta Zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama BiH, kao i nacrtu Zakona o sudovima Bosne i Hercegovine.

Nastavak aktivnosti

Istodobno, izaslanici državnog Doma naroda na sjednici sazvanoj za 30. kolovoza, među ostalim, očitovat će se o prijedlogu Zakona o slobodi pristupa informacijama na razini institucija Bosne i Hercegovine, prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH. Ova tri zakonska prijedloga važan su dio ukupnog europskog paketa na kojemu nova vlast intenzivno radi proteklih mjeseci. Kad se sve zbroji, BiH bi u rujan mogla ući s čak sedam novih zakonskih rješenja koja su značajna iz kuta reformske agende kojom se nastoji podignuti standard u različitim područjima društvenog života zemlje.

 

www.vecernji.ba