U ponedjeljak, 4. prosinca, sjednica Gradskog vijeć

U ponedjeljak, 4. prosinca 2023. bit će održana 27. redovita sjednica Gradskog vijeća Livna. Na dnevnom redu je, između ostaloga, izmjene i dopune Proračuna Grada Livna za 2023. godinu, nacrt Odluke o pružanju financijske potpore investitorima na neizgrađenom građevinskom zemljištu, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o oslobađanju plaćanja dijela zakupnine za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta, prijedlog Odluke o izmjeni Regulacijskog plana Veterinarska A te Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u općinskom tijelu uprave Općine Livno. Kompletan dnecvni red je u privitku. Sjednica počinje u 9 sati.