Vijeće ministara BiH o Nacrtu zakona o slobodi pristupa informacijama na razini institucija BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo razmatrati Nacrt zakona o slobodi pristupa informacijama na razini institucija BiH, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH.

Predviđeno je razmatranje Informacije o tijeku procesa evaluacije Bosne i Hercegovine od strane MONEYVAL-а i ponudi GIZ-а za organizaciju simulacijskih sesija i angažman eksperta tijekom ovog procesa.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Koordinacijskog tima za razvijanje sustava i procedura povratka i prihvaća državljana BiH iz zone sukoba Sirije i Iraka.

Na dnevnom redu bi se, između ostalog, trebala naći Informacija o postupku pred Europskim sudom za ljudska prava i poziv za intervenciju Bosne i Hercegovine kao treće strane u predmetu “Landika Kata i drugi protiv Slovenije”, ap.br. 45987/22, čiji je predlagač Ured agenta Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava.

Pred ministrima bi se trebala naći Odluka o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022. – 2027.) s navedenim planom, kao i Odluka o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022. – 2027.), s navedenim planom, čiji je predlagač Vlada Federacije BiH.
www.vecernji.ba