U Livnu započela implementacija projekta unapređenja društvene kohezije u oblasti pružanja lokalnih usluga

U Livnu je u tijeku implementacija projekta pod nazivom „Unapređenje društvene kohezije kroz suradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini“ koji provode Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u suradnji s Gradskom upravom Livno, u oblasti jačanja društvenih usluga i servisa, te kreiranju društvenog okruženja koje potiče na građanski aktivizam mladih i kreiranje prilika za povezivanje mladih i lidera, kako unutar, tako i između zajednica.
Projekt vrijedan 6 miliona maraka financira Fond za izgradnju mira Generalnog tajnika Ujedinjenih naroda (PBF), a u ime Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini implementiraju IOM i UNDP u devet zajednica u Bosni i Hercegovini među kojima je i Livno.
Posebna pažnja posvećena je obrazovnom sustavu i školama koje mogu postati nositelji promjena kroz razvijanje i uspostavu školskih platformi koje će osigurati samostalno učenje i kontinuirani razvoj kritičkog mišljenja, vrijednosti, principa socijalne pravde i kompetencija za demokratsku kulturu među djecom. Centar za obrazovne inicijative „Step by Step“ započeo je edukaciju nastavnika i učenika u Livnu, te je u pripremi osnivanje školskog kluba za kritičko mišljenje.
Dio projekta usmjeren je i na podršku mentalnom zdravlju i stručnjacima u ovoj oblasti iz lokalnih zajednica koji rade u Centrima za mentalno zdravlje, Centrima za socijalni rad, školama i drugim institucijama. Udruženje „Psiholuminis“ provodi edukaciju u oblasti rada sa sekundarno traumatiziranim mladim osobama, te priprema niz edukativnih kampova za mlade u cilju proširivanja znanja o transgeneracijskoj traumi.
Implementacija projekta započela je u prethodnom razdoblju razgovorima s mladima iz Livna koji su govorili o pozitivnim karakteristikama i izazovima s kojim se suočavaju u svojoj zajednici.
U Gradskoj vijećnici Grada Livna 22.11.2023. u 13h održati će se dijalog građana s predstavnicima Gradske uprave na temu zajedničkih prioriteta i izazova u zajednici gdje će biti predstavljena potencijalna rješenja koja mogu biti realizirana u zajednici s ciljem unapređenja društvene kohezije.
Koristimo priliku da vam najavimo i pozovemo vas na održavanje prvog dijaloga s građanima na kojem će se kreirati konkretni prijedlozi u oblasti unaprijeđena socijalne zaštite i podrške mladima, na čijoj implementaciji će se raditi u narednom periodu.