Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata s ciljem izrade Programa kapitalnih investicija Grada Livna

Grad Livno objavljuje javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za razdoblje 2024.-2026. godine u svrhu izrade Programa kapitalnih investicija Grada Livno.  Pravo podnošenja prijedloga projekata za izradu Programa kapitalnih investicija imaju svi građani kao pojedinci, udruženja građana, privatni poduzetnici, predstavnici gradskih službi i ostali subjekti. Pri uključivanju pojedinih projekata u Program kapitalnih investicija obvezno je priložiti dokumente koji dokazuju stupanj pripremljenosti projekata za realizaciju (glavni projekt, idejno rješenje sa troškovnikom  ili predračun radova). Programom kapitalnih investicija će biti obuhvaćeni projekti vrijednosti preko 10.000,00KM. Obrasci za predlaganje projekata moraju biti potpuno popunjeni, u suprotnom prijedlozi projekata se neće razmatrati. Kompletan tekst javnog poziva kao i obrazac prijedloga za investiranje su u privitku.