Sve razine vlasti u FBiH u plusu 454,7 milijuna KM, znatno više nego 2021. godine

Ukupan financijski rezultat na razini samog entitetskog proračuna iznosi 203,8 milijuna KM, dok je u 2021. godini iznosio 33,3 milijuna KM

U prošloj godini sve razine vlasti Federacije ostvarile su pozitivan financijski rezultat u ukupnom iznosu od 454,7 milijuna KM, pokazalo je konsolidirano izvješće o izvršenju proračuna Federacije BiH, županija, općina i financijskih planova izvanproračunskih fondova Federacije BiH za razdoblje od siječnja do prosinca 2022. godine, koje je entitetska Vlada nedavno primila k znanju, piše Večernji list BiH.

To je znatno bolji rezultat nego godinu prije, kada je također ostvaren pozitivan financijski rezultat, ali u iznosu od “samo” 272,4 milijuna maraka.

Razlika i dobit

Izvješće je rađeno na temelju financijskih izvješća o izvršenju proračuna Federacije BiH, županija, gradova i općina te financijskih planova izvanproračunskih fondova u FBiH, a to znači 10 županijskih službi za zapošljavanje, deset županijskih zavoda zdravstvenog osiguranja, tri županijske direkcije za ceste, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Sadrži informacije o strukturi ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine. Rezultat konsolidacije je korigirana bilanca prihoda i rashoda na svim razinama vlasti Federacije BiH.

Prema istom dokumentu, ukupan financijski rezultat na razini samog entitetskog proračuna iznosi 203,8 milijuna KM, dok je u 2021. godini iznosio 33,3 milijuna KM. Dakle, najveća razlika ostvarena je upravo u federalnom proračunu. Ukupan financijski rezultat na razini županija je 139,5 milijuna KM, dok je prethodne godine iznosio 102,3 milijuna maraka. Na općinskoj razini financijski rezultat je 18,7 milijuna KM, a u prethodnoj godini iznosio je 102,1 milijun KM, što je značajan pad. Kada je riječ o sektoru socijalne skrbi, odnosno razini izvanproračunskih fondova, ukupan financijski rezultat u 2022. godini bio je 92,7 milijuna KM, dok je u godini prije iznosio 34,6 milijuna maraka.

Kada se gleda samo prihodovna strana, ukupni konsolidirani prihodi za 2022. godinu ostvareni su u vrijednosti od 10,782 milijarde KM, što je za 12,4 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Primljeni tekući transferi i donacije prije izvršene konsolidacije iznosili su 483,9 milijuna, a nakon izvršene konsolidacije iznose 18,9 milijuna maraka. U odnosu na konsolidirano razdoblje 2021. godine, njihovo ostvarenje je manje za 7,2 milijuna KM. Konsolidirani kapitalni transferi za prošlu godinu iznose 7,6 milijuna KM te je u odnosu na 2021. njihovo ostvarenje veće za 0,9 milijuna KM.

Tekući transferi

Ukupni konsolidirani rashodi za razdoblje od siječnja do prosinca 2022. godine ostvareni su u iznosu od 9,628 milijardi KM, što je za 895,7 milijuna KM ili za 10 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Tekući transferi i drugi tekući rashodi prije izvršene konsolidacije iznosili su 5,093 milijarde KM, a nakon izvršene konsolidacije 4,628 milijardi KM. Na godišnjoj razini riječ je o porastu za 7,3 posto. Njihov udio u ukupnim rashodima iznosi 48 posto.

Tekući transferi drugim razinama vlasti iznose 185,6 milijuna, tekući transferi pojedincima ostvareni su u iznosu od 3,626 milijardi KM, a tekući transferi neprofitnim organizacijama su 245,1 milijun maraka. Subvencije javnim poduzećima ostvarene su u iznosu od 248,4 milijuna KM te privatnim poduzećima i poduzetnicima u iznosu od 234,8 milijuna maraka.

Konsolidirani kapitalni transferi za 12 mjeseci 2022. iznose 282,1 milijun KM te je u odnosu na isto razdoblje 2021. godine njihovo ostvarenje više za 88,6 milijuna KM, pokazuje izvješće. •