S radom počinje Carina na GP Bratunac

Carinska ispostava Bratunac, koja je smještena na lokaciji Graničnog prijelaza Bratunac (Novi most) 1. kolovoza u 8 sati počinje s radom.

Također, 1. kolovoza 2023. godine u 00.00 sati Carinski referat Granični prijelaz Bratunac – Novi most počinje obavljati poslove iz svoje nadležnosti u vezi s međunarodnim cestovnim prometom robe preko Graničnog prijelaza Bratunac (Novi most).

Ovaj granični prijelaz otvoren je za međunarodni promet putnika od studenoga 2021. godine, a sada se otvara i za međunarodni promet roba, piše Akta.

Carinska ispostava Bratunac uključuje se u informacijsko-komunikacijski sustav UNO-a.

 

www.vecernji.ba