Osigurano 1,5 milijuna KM za javne visokoškolske i znanstvene ustanove u FBiH

Prema riječima federalne ministrice obrazovanja i znanosti Jasne Duraković, ove godine su povećana izdvajanja za znanost. Također, na osnovu pozitivnih iskustava iz ranijih godina, u proces raspodjele sredstava, ponovo je uključena akademska i znanstvena zajednica.

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti potpisalo je i ove godine ugovore s javnim visokoškolskim i znanstvenim ustanovama u Federaciji BiH, a sredstva u ukupnom iznosu od 1,5 milijuna KM namijenjena su za podršku realizaciji programa i projekata u oblasti znanosti od značaja za FBiH.

Ugovori su potpisani sa svih šest javnih sveučilišta u Federaciji BiH – Univerzitet u Sarajevu (558.000 KM), Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru (144.000 KM), Sveučilište u Mostaru (198.000 KM), Univerzitet u Bihaću (126.000 KM), Univerzitet u Zenici (144.000 KM), Univerzitet u Tuzli (234.000 KM) i Franjevačka teologija Sarajevo (24.000 KM), te sa sveučilišnim kliničkim centrima u Sarajevu i Tuzli, odnosno Sveučilišnom kliničkom bolnicom u Mostaru (po 24.000 KM).

Prema riječima federalne ministrice obrazovanja i znanosti Jasne Duraković, ove godine su povećana izdvajanja za znanost. Također, na osnovu pozitivnih iskustava iz ranijih godina, u proces raspodjele sredstava, ponovo je uključena akademska i znanstvena zajednica.

– Podrška je dodijeljena putem ugovora, bez javnog poziva, odnosno direktno javnim visokoškolskim i znanstvenim ustanovama u Federaciji BiH, koje, u skladu s vlastitim strateškim opredjeljenjima i razvojnim potrebama, odlučuju o utrošku dodijeljenih sredstava, a u okviru definiranih programa, kazala je ministrica Duraković, naglasivši kako se sredstva mogu koristiti za realizaciju znanstvenih projekata u okviru 11 programa, priopćeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti.

Njima su, između ostalog, obuhvaćeni programi podrške znanstvenog usavršavanja na doktorskom studiju, izdavanju znanstvene literature i referentnih časopisa, međuinstitucionalne znanstvenotehnološke suradnje međunarodnog karaktera, organizacije domaćih i međunarodnih naučnih skupova i istraživanja od značaja za Federaciju BiH, te sufinaciranja istraživačkog rada i studijskih boravaka. Također, ovi ugovori se odnose i na projekte i programe opremanja znanstvenih i visokoškolskih ustanova kada je u pitanju uređenje prostora, te nabavka prioritetne opreme za znanstvenoistraživački i istraživačkorazvojni rad, a njima su i precizno uređena prava i obaveze institucija, dok će Ministarstvo intenzivirati nadzor nad namjenskim utroškom sredstava.

Kako ističu iz Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti u proračunu Federacije BiH za 2023. godinu osigurano je skoro četiri milijuna KM za oblast znanosti, a sredstva će biti dodijeljena i putem javnog poziva ostalim znanstvenim ustanovama i društvima, te pojedincima koji nisu zaposleni na nekoj od javnih visokoškolskih i znanstvenih ustanova, kao i za podršku izdavanju akademskih i znanstvenih časopisa iz područja društvenih i humanističkih znanosti u ovoj godini.

Dio sredstva bit će dodijeljen u okviru natječaja za financiranje znanstvenoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata, uzimajući u obzir sveukupni značaj i razvojne prioritete Federacije BiH u različitim znanstvenim oblastima, te za financiranje preuzetih obaveza po osnovu bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne znanstveno tehnološke suradnje.

 

www.vecernji.ba