Oglas o prodaji nekretnine putem javnog nadmetanja

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji nekretnine putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se nekretnina na području k.o. SP Priluka označena kao: – k.č. 1416/51, gradilište, neplodno, površine 2000m2 upisana u zk.ul.br. 1347 k.o. SP Priluka. Prodaja navedene nekretnine izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje gospodarske zgrade za poljoprivredu. Prodaja nekretnine iz točke 1., ovog oglasa obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, 6.11.2023. godine u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 9 sati. Početna cijena za nekretninu iz točke I. iznosi 16.298,05 KM. Kompletan tekst oglasa kao i potrebna izjava su u privitku.