Odbijen upis u birački popis za glasovanje izvan BiH za 27.960 birača

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 59. (žurnoj) sjednici održanoj 01.10.2020. godine donijelo Odluku o utvrđivanju i objavi broja birača upisanih u izvadak iz Središnjeg biračkog popisa za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine za Lokalne izbore 2020. godine. Odlukom je utvrđeno da će se na izvatku iz Središnjeg biračkog popisa za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine naći ukupno 101.771 birač. Središnje izborno povjerenstvo BiH će ovaj izvod javno objaviti na svojoj web stranici, vodeći računa o zaštiti osobnih podataka. Izvod iz Središnjeg biračkog popisa za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine Središnje izborno povjerenstvo BiH objavljuje kako bi birač koji je bez svog znanja, odnosno koji je mimo njegove volje upisan u isti, imao mogućnost podnošenja žalbe. Na istoj sjednici Središnje izborno povjerenstvo BiH je donijelo i odluku kojom se odbija upis u izvod iz Središnjeg biračkog popisa za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine za 27.960 birača. Odluka će biti objavljena na web stranici, a u prilogu odluke se nalazi baza podataka Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o odbijenim prijavama kojoj se može pristupiti putem unošenja ličnih podataka u aplikaciju “Provjerite da li je vaša prijava odbijena”. Žalbe na navedenu odluku, koja će večeras biti objavljena na web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, mogu se podnijeti Apelacionom odjeljenju Suda BiH putem Središnjeg izbornog povjerenstva BiH do subote, 03.10.2020. godine do 24:00 sati. Izuzetno, dokazi (izjave ovjerene kod nadležnog organa, akti nadležnih organa o adresi boravišta izvan BiH i dr.) kojim se osporava Odluka Središnjeg izbornog povjerenstva BiH mogu se dostaviti najkasnije do ponedjeljka, 05.10.2020. godine do 16:00 sati, pod uslovom da je žalba dostavljena u roku. Žalbe se dostavljaju putem faks aparata na broj +387 33 251 329, putem e-mail adrese prijavapp@izbori.ba ili lično u sjedište Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, ulica Danijela Ozme broj 7, Sarajevo. U subota, 03.10.2020. godine u terminu od 08 do 16 sati u sjedištu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH će raditi služba (pisarnica) za prijem eventualnih žalbi. Središnje izborno povjerenstvo BiH poziva birače koji su podnijeli prijavu da glasuju izvan BiH, da posjete web stranicu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH i provjere da li je njihova prijava odbijena i eventualno iskoriste mogućnost podnošenja žalbe. Sve prijave za glasovanje izvan BiH, gdje postoji sumnja u postojanje krivičnog djela, Središnje izborno povjerenstvo BiH će dostaviti Tužiteljstvu BiH. Središnje izborno povjerenstvo BiH donijelo je Odluku o određivanju biračkih mjesta za glasovanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine prema kojoj će biračka mjesta za Lokalne izbore 2020. godine biti otvorena u Veleposlanstvu BiH u Beču, Generalnom konzulatu BiH u Stuttgartu, Generalnom konzulatu BiH u Munchenu, Veleposlanstvu BiH u Oslu, Veleposlanstvu BiH u Beogradu i Generalnom konzulatu BiH u Chicagu.

www.bljesak.info