Konačna lista kandidata za subvencioniranje prve stambene nekretnine u Livnu

Po javnom pozivu za subvencioniranje stjecanja prve stambene nekretnine za mlade obitelji i samohrane roditelje na području grada Livna a na prijedlog Provjerenstva za provedbu javnog poziva Gradonačelnik je donio konačnu listu kandidata koji su ostvarili pravo subvencioniranja kao i listu onih kandidata koji ne ostvaruju pravo na subvenciju. Prigovor na konačnu listu, koja je u privitku, moguće je uložiti u roku od osam dana od objave konačne liste.

Privitci