Javni poziv za izbor pružatelja usluge brige nad livanjskim divljim konjima

Gradonačelnik Livna objavljuje javni poziv za izbor pružatelja usluge brige nad livanjskim divljim konjima koji će se financirati iz Proračuna Grada Livna u iznosu od 10.000,00 KM za 2023. godinu, ekonomski kod 614311 – „Zaštita divljih konja“. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju pravne i fizičke osobe, registrirane na području grada Livna, čija je djelatnost zaštita životinja i zaštita prirode. Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je petnaest dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči. Kompletan tekst poziva je u privitku.

Javni poziv- livanjski divlji konji.