ISPRAVKA DIJELA JAVNOG NATJEČAJA za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno

Vrši se ispravka teksta Javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno, koji je objavljen na službenoj web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH dana 03.07.2023. godine za poziciju Stručni savjetnik za analizu obveza i praćenje realizacije projekata – 1 (jedan) izvršitelj, tako da se dio teksta:
„-VSS (VII stupanj) građevinski, strojarski ili arhitektonski fakultet ili diploma visokog obrazovanja I, II ili II Ciklusa bolonjskog sustava školovanja (najmanje 240 ECTS) građevinskog, strojarskog ili arhitektonskog smjera pravni fakultet, filozofski fakultet, fakultet javne uprave, fakultet političkih znanosti ili drugi fakultet društvenog smjera“
Zamjenjuje tekstom
-VSS (VII stupanj) građevinski, strojarski ili arhitektonski fakultet ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III Ciklusa bolonjskog sustava školovanja (najmanje 240 ECTS) građevinskog, strojarskog ili arhitektonskog smjera
i „
4. Poznavanje rada na računalu“
Zamjenjuje tekstom
4. Dokaz o poznavanju rada na računalu

DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave