Isak: Poseban fokus staviti na borbu protiv cyber kriminala

Zaposlenicima Policijske akademije FMUP-a poručio je ministar Isak kako će u narednom razdoblju posebna fokus morati staviti na borbu protiv cyber kriminala zbog čega će se pristupiti izmjenama nastavnih planova i programa.

Federalni ministar unutarnjih poslova Ramo Isak posjetio je jučer Policijsku akademiju Federalnog ministarstva unutarnjih poslova gdje je najavio povećanje smještajnih kapaciteta za potrebe polaznika osnovne policijske obuke.

Ministar Isak obratio se državnim službenicima i namještenicima Policijske akademije, Inspektorata za nadzor rada agencija i unutarnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i zaštitu od požara, Sektora za opće i zajedničke poslove i Sektora za materijalno-financijske poslove, a koji službene radnje obavljaju u kompleksu Policijske akademije na Vracama.

– Želim vam se zahvaliti za doprinos školovanju i obuci budućih, ali i postojećih policijskih službenika. Svjestan sam uloge kao i važnosti jačanja Policijske akademije u sigurnosnom sustavu naše zemlje. Policijski službenici moraju biti spremni odgovoriti svim izazovima, a vaša uloga u obukama i usavršavanju policijskih službenika posebno je značajna – rekao je ministar Isak.

Najavio je kako će Policijska akademija FMUP-a povećati smještajne kapacitete za potrebe polaznika osnovne policijske obuke kao i poboljšati uvjete za boravak kadeta.

– Već danas sam, zajedno sa svojim suradnicima, obavio razgovore s međunarodnim partnerima gdje sam ukazao na problem smještajnih kapaciteta u Policijskoj akademiji – izjavio je ministar Isak.

Zaposlenicima Policijske akademije FMUP-a poručio je kako će u narednom razdoblju posebna fokus morati staviti na borbu protiv cyber kriminala zbog čega će se pristupiti izmjenama nastavnih planova i programa.

– U novom pravilniku o unutarnjoj organizaciji povećat ćemo broj policijskih službenika koji rade na predmetima borbe protiv cyber kriminala u Federalnoj upravi policije. Vaš zadatak, odnosno zadatak Policijske akademije, bit će da tkijekom školovanja polaznika poseban fokus stavite upravo na cyber kriminal – zaključio je ministar Isak, priopćilo je Federalno ministarstvo unutarnjih poslova.

 

www.vecernji.ba