Gradovi iz BiH uz iskustva EU-a brže do milijunskih potpora

Kako primijeniti najbolje prakse iz provedbe Europske povelje o lokalnoj samoupravi, kao i iskustva kada je riječ o projektima koji se financiraju fondovima Europske unije, a koji pred lokalnu samoupravu u BiH otvaraju do sada neviđene prilike razvoja, bit će neke od ključnih tema današnje zajedničke sjednice predsjedništava Saveza općina i gradova Federacije BiH i Saveza općina i gradova Republike Srpske, pod visokim pokroviteljstvom Vijeća Europe, odnosno Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, piše Večernji list BiH.

Jačanje suradnje

Sjednica se održava u Neumu, u hotelu Sunce, a uvidom u raspored tema vidljivo je kako je u fokusu jačanje suradnje dvaju saveza unutar BiH, odnosno značaj zajedničkih projekata, pri čemu će se zasigurno posebno razmatrati prava koja lokalne samouprave ostvaruju u skladu s ustavnim i zakonskim propisima, ali i mogućnosti koje se nude kada je riječ o suradnji, kako unutar BiH tako i s institucijama Vijeća Europe.

Napretkom zemlje prema EU pred lokalnim zajednicama u BiH otvaraju se brojne prilike, a osobito je važno navesti i kako će lokalna zajednica u BiH u bliskoj budućnosti imati još više utjecaja u kontekstu privlačenju sredstava iz fondova Europske unije.

Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH, u intervjuu za Večernji list podsjetila je kako fondovi koji stoje na raspolaganju od EU-a mogu znatno pomoći u realiziranju projekata u općinama i gradovima, a što će rezultirati boljim lokalnim uslugama, pozitivnom poslovnom okružju i transparentnijem radu lokalnih uprava. Naglasila je i kako je EU kroz IPA III Instrument za pretpristupnu pomoć stavio na raspolaganje 14,2 milijarde eura za države kandidate i potencijalne kandidate. Ipak, unutar IPA-e III ne postoji posebna alokacija sredstava za pojedinu državu, nego će sredstva biti dodijeljena na osnovi kvalitete projektnih prijedloga, odnosno na osnovi ispunjenosti ciljeva IPA-e III.

S tim u vezi poručila je kako je potrebno dalje nastaviti raditi na povećanju kapaciteta jedinica lokalne samouprave za privlačenje EU i drugih fondova, na čemu će Savez intenzivno raditi u predstojećem razdoblju. Kada je riječ o dosad ostvarenim pripremnim koracima, podsjetila je kako je plod dobre suradnje s Federalnim ministarstvom financija uspostava kreditne linije za sufinanciranje i predfinanciranje EU projekata na lokalnoj razini unutar Razvojne banke FBiH.

Vrijedna iskustva u privlačenju sredstava nužnih za snažniji lokalni razvoj zasigurno mogu prenijeti i članice Vijeća Europe, a u tom kontekstu treba naglasiti kako će se u Neumu, osim rukovodstava obaju saveza, obratiti Bernd Vöhringer, predsjednik Doma lokalnih vlasti Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, i Rafael Benitez, direktor Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti.

Ova sjednica zasigurno će biti izvrsna prilika kada je riječ o potrebi dodatnog angažmana, suradnje i sinergijskog djelovanja kako bi se lokalna samouprava u obama entitetima brže i učinkovitije pripremila na prilike koje joj se otvaraju.

Sredstva iz IPA III

Jasno je, a to je nedavno navela i Travljanin, kako postoji realna potreba za unaprjeđenjem kapaciteta lokalne samouprave za pripremu projekata, što je i prepoznato u strategiji razvoja Federacije BiH 2021. – 2027.

Svakako je bitna konstatacija iz navedenog dokumenta kako je potrebno dodatno jačati razvojne timove na razini županija i jedinica lokalne samouprave za pisanje i provedbu projekata IPA fondova stalnom organizacijom obuka, kao i planirati sredstva za sufinanciranje IPA projekata u nerazvijenim općinama koje imaju problem s osiguranjem sudjelovanja u financiranju. Pojedine općine, ali i županije, podsjećamo, aktivno su krenule u obuku za pisanje projekata, a što bi se moglo pokazati ključnim u trenutku kada IPA III zaživi u punom kapacitetu.

 

www.vecernji.ba