Centar za umjetnu inteligenciju osnovan na Sveučilištu u Mostaru

Centar za umjetnu inteligenciju (SUM AI) osnovan je na Sveučilištu u Mostaru odlukama Senata i Upravnog vijeća Sveučilišta. Ovo je prvi takav centar u zemlji i predstavlja logičan nastavak razvoja informatičkih tehnologija na Sveučilištu, koji prati najnovije svjetske trendove te je jedan od ciljeva Digitalne strategije SUM-a. Tijekom razdoblja 2021. – 2027. Europska unija namijenila je oko 2,5 milijardi eura za istraživanje i inovacije u području umjetne inteligencije. Osim toga, Europska komisija također je pokrenula partnerstvo za umjetnu inteligenciju nazvano “Europska inicijativa za AI”, koja ima za cilj mobilizirati dodatna sredstva za potporu istraživanju i razvoju AI tehnologija u Europi.

Kvalitetni kadrovi

SUM AI, skraćenica za sveučilišni Centar za umjetnu inteligenciju, ima za cilj poticanje istraživanja i primjene umjetne inteligencije, posebice u području obrazovanja. Centar će biti usmjeren na istraživanje, razvoj i obrazovanje u području umjetne inteligencije. Temeljna zadaća SUM AI-ja bit će analiziranje potreba tržišta rada za stručnjacima iz područja umjetne inteligencije, obučavanje studenata i zaposlenika Sveučilišta te pružanje izvora potencijalnih stručnjaka industriji umjetne inteligencije. Kroz taj angažman SUM AI bit će ključan za razvoj visokokvalitetnih kadrova u području umjetne inteligencije te će osigurati da Sveučilište u Mostaru zadovolji potrebe tržišta rada. Danas praktički nema naprednijeg softvera koji nema barem jednu komponentu koja se temelji na umjetnoj inteligenciji. Trenutačno u regiji postoje samo tri istraživačka centra koja se bave umjetnom inteligencijom, dva u Zagrebu i Rijeci i jedan u Novom Sadu. Osnivanje Centra za umjetnu inteligenciju na Sveučilištu u Mostaru predstavlja važan strateški korak u razvoju informatičkih tehnologija i odgovor na sve veću potražnju za stručnjacima iz područja umjetne inteligencije. Kroz različite programe, radionice i mentorstvo, SUM AI će poticati inovativnost i stvaranje novih AI rješenja koja će imati praktičnu primjenu u stvarnom svijetu.

– Jedan od ciljeva je razviti kvalitetne kadrove u području AI-ja te osigurati da Sveučilište odgovori na potrebe tržišta rada. Uz obrazovnu funkciju, Centar će služiti i kao istraživački i razvojni centar te biti platforma za suradnju s drugim institucijama i industrijom. Iako centar nosi općenit naziv SUM AI, u prvoj fazi se želimo fokusirati isključivo na primjenu umjetne inteligencije u obrazovanju. To je područje koje nam je vrlo blisko, a uz velike jezične modele sve ono što je rađeno desetljećima, a bilo je ograničeno interakcijom čovjeka i računala, sada dolazi na plodno tlo – istaknuo je voditelj Centra za umjetnu inteligenciju Hrvoje Ljubić te dodao kako će se velike promjene dogoditi u obrazovanju i da tehnologija ne može zamijeniti živu riječ nastavnika, ali može omogućiti neke stvari koje su ranije bile teško izvedive. Prve aktivnosti Centra za širu javnost će biti početkom iduće akademske godine, a to se prvenstveno odnosi na radionice za studente i djelatnike iz IT sektora.

– U međuvremenu bitno nam je okupiti prve članove i znanstvene suradnike te povezati se s drugim istraživačkim institucijama i sveučilištima kako bi se mogli do kraja godine prijaviti za znanstveno-stručne projekte. Početak nije jednostavan, ali mislim da referencije istraživača sa Sveučilišta i referencije SUMIT-a mogu mnogo pomoći u razvoju ovog centra, a prvi projekti bit će u području obrazovanja – naglasio je Ljubić.

Etička primjena

Sve češćom primjenom umjetne inteligencije u različitim sektorima javlja se pitanje etike, pravnog okvira i regulacije same umjetne inteligencije. – Ponajprije trebamo osvijestiti da umjetna inteligencija sama po sebi nije ni dobra ni loša, ona je samo alat i ako se ispravno i odgovorno koristi, može nam donijeti mnogo toga dobroga. S druge strane, postoji opravdana opasnost od zloupotrebe i svakako neke stvari treba pravno regulirati. Pojavom velikih jezičnih modela kao što je ChatGPT nastao je određeni strah i puno otvorenih pitanja poput autorskih prava, pa je i to jedan od razloga zašto poznati istraživači pozivaju na šestomjesečno pauziranje razvoja AI-ja dok se te stvari ne riješe – naglasio je Ljubić. Upravo na tom tragu nedavno je pokrenut i centar za sigurnost umjetne inteligencije koji radi na smanjenju rizika od umjetne inteligencije na društvenoj razini.

 

www.vecernji.ba