Uspostavljena suradnja između Filozofskog fakulteta i Aluminij Industrije

V. D. dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Dražen Barbarić i direktor Aluminij Industrije d. o. o. Amir Gross Kabiri potpisali su sporazum o suradnji na području stručne prakse.

Cilj je podizanje kvalitete obrazovnog i stručnog rada koje se realizira u vidu stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima.

Zajednička suradnja ostvarivat će se u izvođenju stručne prakse studenta Filozofskog fakulteta SUM-a kroz izradu završnoga i diplomskoga rada, uključivanje studenta u radno okruženje te u zajedničkom istupanju u cilju širenja informacija o zajedničkoj suradnji.

 

vecernji.ba