U ponedjeljak se bira predsjednik Gradskog vijeća Livna?

U ponedjeljak 15. svibnja održat će se 21. redovita sjednica Gradskog vijeća Livna.

Na dnevnom redu, između ostaloga je, izbor i imenovanje predsjednika Gradskog vijeća Livna, izvješće o izvršenju Proračuna Grada Livna za razdoblje 1.1. – 31.12.2022. godine, prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja za pokretanje postupka uknjižbe prava vlasništva na nekretninama u korist Grada Livna i odobravanju isplate poreznog duga na ime zakonske hipoteke te prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izmjenu i utvrđivanje novih granica katastarskih općina NP Bila i NP Grborezi (dio k.o. SP Guber).

Kompletan dnevni red pročitajte u nastavku.

1. Izbor i imenovanje predsjednika Gradskog vijeća Livno

2. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Livna za razdoblje 1.1. – 31.12.2022. godine

3. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja za pokretanje postupka uknjižbe prava vlasništva na nekretninama u korist Grada Livna i odobravanju isplate poreznog duga na ime zakonske hipoteke

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izmjenu i utvrđivanje novih granica katastarskih općina NP Bila i NP Grborezi (dio k.o. SP Guber)

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli na privremeno korištenje stana broj 1286 u Livnu

6. Prijedlog Odluke o dodjeli stana na privremeno korištenje

7. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području naseljenog mjesta Držanlije k.o. Guber

8. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u naseljenom mjestu Bila k.o. Bila

9. Prijedlog Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje privremenog objekta na području Detaljnog plana uređenja „Centar 1“, k.o. SP Livno

10. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana rada Grada Livna za 2023. godinu

11. Prijedlog Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Livna

12. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni Prostornog plana područja Općine Livno

13. Prijedlog Odluke o izmjeni Regulacijskog plana „Rasadnik“

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave korova, raslinja i biljnih otpadaka na području Općine Livno

15. Suglasnost na imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića „Pčelice“ Livno

16. Informacija o izmjerama i katastarskom klasiranju zemljišta katastarskih općina Grada livna s posebnim naglaskom na sadašnju k.o. Dobro

17. Aktualni sat

Sjednica počinje u 9 sati.