U ponedjeljak 17. srpnja sjednica Gradskog vijeća Livna

U ponedjeljak 17. srpnja 2023. godine s početkom u 9 sati. Na dnevnom redu, između ostaloga, je izvješće o poslovanju gospodarskog društva Eco Esco Energija d.o.o. i analiza trenutnog stanja sa Gradskom toplanom u Livnu, prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Livna te prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o osnivanju Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Livna. Kompletan tekst dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća Livna je u privitku.