Javni poziv za odabir prijevoznika učenika na području Livna

Na temelju članka 9a. stavak 2. Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola u lokalnom putničkom prometu, (Službeni glasnik Općine Livno broj:1/12, Službeni glasnik Grad Livna broj: 7/22 i broj: 01-02-2320/23 od 3.7.2023.godine) i članka 6. Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe javnog poziva za obavljanje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području grada Livna, broj: 02-04-2367/23 od 18.7.2023.godine, Gradonačelnik  Livna objavljuje javni poziv za odabir licenciranog prijevoznika za prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola na području grada Livna. Predmet ovog Javnog poziva je odabir najpovoljnijeg ponuditelja za sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola za period od 04.09.2023. do 21.12.2023. godine (77 radnih dana. Kompletan tekst poziva u privitku.