Javni oglas o prodaji rabljenih motornih vozilau vlasništvu Grada

Na temelju Odluke o prodaji rabljenih motornih vozila i autobusa u vlasništvu Grada Livna („Službeni  glasnik Grada Livna“, br. 4/23), Grad Livno, putem Službe za zajedničke poslove objavljuje javni oglas o prodaji rabljenih motornih vozila u vlasništvu Grada Livna postupkom neposredne pogodbe. Prodaja vozila izvršit će se postupkom neposredne pogodbe, putem zatvorenih pisanih ponuda s tim da se prodaja vozila ne može izvršiti po cijeni manjoj od početne. Javno otvaranje ponuda održat će se u Zgradi gradske uprave, dana 15.11.2023. godine u  9 i u 10 sati. Kompletan tekst oglasa je u privitku.