Javni natječaj za izbor članova turističkog vijeća Tuirističke zajednice Livna

Temeljem članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 34/03, 65/13) i članka 4. Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Livna broj: 18-1-04-6/23 od 03.07.2023.. godine, Skupština objavljuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova Turističkog vijećaTurističke zajednice Grada Livna. Turističko vijeće čine predsjednik i četiri člana. Članove Turističkog vijeća bira Skupština putem Javnog natječaja iz reda obveznih članova Turističke zajednice, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti djelatnosti u turizmu, a jednog člana iz reda osnivača. Kompletan tekst natječaja je u privitku.