CELESTE d.o.o. Novi Travnik izlazi sa idejnim rijesenjem reprezentativne stambene zgrade u Livnu

Poštovani,  kompanija CELESTE d.o.o. Novi Travnik izlazi sa idejnim rijesenjem reprezentativne  stambene zgrade ,koja ide sa zahtjevom za odobrenje  za gradnju kod urbanizma i prostornog uređenja Grada Livna . Stambena zgrada “CELESTE”  ce se graditi u ulici Župana Želimira Livno na parceli bivšeg Li Busa,

Za sve informacije o kupovini stanova obratite se na br . 063 908 777