Radnici telekoma idu u štrajk

Sindikat BH Telecoma i Sindikata HT Mostar će organizirati štrajk zbog odbijanja Vlade FBiH da produži, odnosno zaključi Granski kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u FBiH, navedeno je u priopćenju sindikata. S obzirom da Vlada Federacije BiH već nekoliko mjeseci opstruira donošenje Odluke o produženju/zaključenju Granskog kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u FBiH, Sindikat BH Telecoma i Sindikat Hrvatskih telekomunikacija ovim putem obavještavaju javnost da su započeli pripreme za organiziranje štrajka u kompanijama BH Telecom d.d. Sarajevo i HT d.d. Mostar. ”Prethodni granski kolektivni ugovor je istekao 9.7.2020. godine, te su od tog datuma na snazi produžene mjere primjene odredbi GKU koje istječu 9.10.2020 god. Nakon tog datuma radnici u ove dvije kompanije će ostati bez zaštite koju im daje Granski kolektivni ugovor, te se time otvara mogućnost da Uprave kompanija svojim odlukama kroz Pravilnike o radu samostalno odlučuju o pravima radnika”, navodi se u priopćenju. Dodaje se kako ”neusvajanjem Odluke o potpisivanju Granskog kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u FBiH, predstavnici Vlade FBiH žele dovesti do prestanka važenja i primjene postojećeg Granskog kolektivnog ugovora, te na taj način dovesti u neizvjesnost cca 5.000 radnika u ovim poduzećima i uskratiti im mogućnost da kroz granski kolektivni ugovor imaju zaštitu kao kolege iz ostalih javnih poduzeća. ”Posebno je zabrinjavajuća činjenica da je u prethodnim mjesecima Vlada FBiH produžila važenje granskih kolektivnih ugovora za sve oblasti u okviru svoje nadležnosti (javna uprava, elektroenergetika, poštanski promet, oblast rudarstva, policija, zdravstvo, željeznički promet), ali uporno odugovlači zaključenje GKU za radnike naše dvije kompanije. Takav odnos Vlade FBiH prema radnicima u telekom poduzećima, bez ikakvog valjanog razloga, stvara opravdani strah kod radnika da su ponovo dio obećanja u tajnim razgovorima sa MMF-om, da će poslužiti kao zalog za uzimanje kredita, a da je smanjenje radničkih prava uvod u privatizaciju koja je u isključivom interesu stranih lobija, a na štetu građana u FBiH”, navedeno je.

www.bljesak.info