Pušenje u javnim zatvorenim prostorima i javnom prijevozu u Federaciji odlazi u prošlost

U Federaciji BiH jučer je počela primjena Zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

– Bitno je istaknuti kako će se kazne početi naplaćivati 12 mjeseci nakon početka primjene, odnosno od dana stupanja na snagu podzakonskih akata donesenih temeljem ovog Zakona, što znači kako će inspekcijske mjere u ovom razdoblju biti preventivne, u cilju pomoći svim pravnim subjektima da prilagode svoje poslovanje u skladu sa Zakonom – navode iz Federalnog ministarstva zdravstva.

Zakonom je propisana zabrana pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prijevozu, kao i u privatnim sredstvima prijevoza u kojima se nalaze maloljetne osobe.

Uz to, definirani su izuzeci od zabrane pušenja, kao što su odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ugostiteljski objekti, zračne luke (u posebnom prostoru za pušenje) i drugi.

Međutim, primjena za navedene izuzetke počinje šest mjeseci od dana stupanja na snagu podzakonskog propisa koji je trenutačno u fazi izrade.

Iz Federalnog ministarstva zdravstva ističu kako Zakon ne zabranjuje, već ograničava uporabu duhana u cilju zaštite i unaprjeđenja javnog zdravlja, kao i stvaranja zdravijeg okružja koje promovira zdrave izbore, s obzirom na to da su uzrok tri četvrtine svih smrtnih slučajeva u FBiH bolesti za koje je jedan od čimbenika rizika upravo pušenje. U cilju zaštite i unaprjeđenja zdravlja stanovništva, kao i usklađivanja s UN-ovom okvirnom konvencijom o kontroli duhana, Zakonom se uređuju mjere za zabranu i ograničenje uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, zabranu njihova oglašavanja, promidžbe i sponzoriranja. Također, uređuju se mjere za sprječavanje pristupa maloljetnim osobama tim proizvodima, sastav duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, obvezne oznake na pakiranjima, suzbijanje štetnih posljedica, preventivne mjere, osnivanje federalnog povjerenstva za kontrolu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i nadzor nad provedbom Zakona.

Zakonom je utvrđena i obveza usklađivanja s odredbama ovog Zakona, i to tako da se rokovi određuju različito naspram djelatnosti. Tako je, primjerice, propisano da obveze za fizičke osobe nastupaju danom početka primjene ovog Zakona.

Ustanove, poduzeća i druge pravne osobe dužni su svoje akte uskladiti s odredbama ovog Zakona u roku od šest mjeseci od početka primjene Zakona, dok je obveza za pravne osobe, u čijim objektima postoje izuzeća od zabrane pušenja (kao što su odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ugostiteljski objekti i drugi, definirani člankom 7. Zakona), uskladiti svoj rad s odredbama ovog Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu podzakonskog propisa koji se donosi na osnovi Zakona (pravilnik o uvjetima za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja).

Priprema prijedloga pravilnika o uvjetima za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja u završnoj je fazi, nakon čega će prijedlog pravilnika biti objavljen na web-stranici Federalnog ministarstva zdravstva kako bi zainteresirani mogli dostaviti komentare na razmatranje.

Nakon obavljenih javnih konzultacija pravilnik će biti upućen na objavu u Službenim novinama Federacije BiH.

Tekst Zakona dostupan je na web-stranici Federalnog ministarstva zdravstva, navedeno je u priopćenju Federalnog ministarstva zdravstva.

 

 

vecernji.ba