Ponovljeni javni oglas o prodaji rabljenih vozila u vlasništvu Grada Livna

Na temelju Odluke o prodaji rabljenih motornih vozila i autobusa u vlasništvu Grada Livna („Službeni  glasnik Grada Livna“, br. 4/23), Grad Livno, putem Službe za zajedničke poslove objavljuje ponovljeni javni oglas o prodaji rabljenih motornih vozila u vlasništvu Grada Livna postupkom neposredne pogodbe. Kompletan tekst ponovljenog javnog oglasa je u privitku.