Natječaj za radno mjesto u Gradskoj upravi Livna

Na zahtjev Grada Livna Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u na radno mjesto stručni svjetnik za analizu obveza i praćenje realizacije projekata, jedan izvršitelj. Pored općih uvjeta, navedenih u javnom natječaju, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete, i to:  VSS (VII stupanj) građevinski, strojarski ili arhitektonski fakultet ili diploma visokog obrazovanja I, II ili II Ciklusa bolonjskog sustava školovanja (najmanje 240 ECTS) građevinskog, strojarskog ili arhitektonskog smijera pravni fakultet, filozofski fakultet, fakultet javne uprave, fakultet političkih znanosti ili drugi fakultet društvenog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva u struci te poznavanje rada na računalu. Prijava, s potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od osam dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte. Kompletan tekst natječaja je u privitku.