EU poziva na potpuno funkcionalne vlasti na svim nivoima u BiH za napredak na putu ka EU

Europska unija (EU) iznova naglašava važnost brzog formiranja vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, u skladu sa zakonski propisanim rokovima, a što je ključno za usvajanje hitnih i neophodnih reformi te ostvarivanje napretka zemlje na europskom putu.

Politički lideri Bosne i Hercegovine, kako se navodi,  trebaju demonstrirati veći angažman i odgovornost u zemlji. EU ih poziva da osiguraju potpuno funkcionalnu entitetsku vladu u Federaciji BiH nakon dva izborna ciklusa i četiri i pol godine rada u tehničkom mandatu.

– EU podsjeća na svoj stav da se Bonnske ovlasti trebaju koristiti isključivo kao krajnja mjera protiv nepopravljivih nezakonitih radnji – kaže se u saopćenju iz Izaslanstva EU u BiH.

 

www.vecernji.ba